ในปัจจุบัน ระบบไอที ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  อาจใช้ในการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร ระบบบัญชีการควบคุมจัดการ หรือในการทำงานอื่นๆ ซึ่งระบบไอทีจะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับระบบงานเดิม ส่งผลให้ธุรกิจ SME ที่ใช้ระบบไอทีในการทำงานได้ดี สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างไม่เสียเปรียบ และยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้อีกด้วย

Sme เทคโนโลยี

      แต่ในทางกลับกัน ถ้าระบบไอทีของบริษัทคุณมีปัญหา ธุรกิจ SME ของคุณก็มีปัญหาตามไปด้วย ซึ่งปัญหาแต่ละแบบจะมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าระบบไอทีนั้นทำงานอยู่กับส่วนใดของธุรกิจคุณ ความเสียหายอาจเป็นได้ตั้งแต่การสูญเสียภาพลักษณ์ของบริษัท การชะงักงันในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ตลอดไปจนถึงความสูญเสียรายได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ SME ต่างๆเลย ต้องเพิ่มภาระกับตัวเองโดยการจ้างทีมงาน IT Support คอยดูแลระบบ SME  ซึ่งเพิ่มภาระและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การที่ระบบไอทีมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น ก็ทำให้ความซับซ้อนของระบบไอทีเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน การควบคุมดูแลจึงยากลำบากขึ้นตามไปด้วย

นักธุรกิจ SME หลายคนที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีด้วยก็เลือกที่จะมาดูแลระบบไอทีด้วยตัวเอง ซึ่งในช่วงแรกที่ระบบยังมีขนาดเล็กอยู่นั้น ก็จัดว่าเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะเจ้าของธุรกิจ SME แล้ว คุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าคุณควรเอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การติดต่อประสานงาน และการวางกลยุทธ์ธุรกิจ SME ของคุณเอง 

คุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าคุณควรเอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การติดต่อประสานงาน และการวางกลยุทธ์ธุรกิจ SME ของคุณเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจ SME ของคุณกำลังเติบโต ซึ่งเป็นช่วงที่ควรกอบโกยและต้องการดูแลให้มาก แต่ระบบไอทีกับมีขนาดที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การจัดการระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น ไอทีเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณจะพยายามตามมันให้ทันอย่างต่อเนื่อง คุณจะเสียเวลาให้กับมันจนหลงลืมธุรกิจ SME ของคุณเองไปในที่สุด

ดังนั้นแล้ว สิ่งที่คุณควรทำคือหาที่ปรึกษาด้าน IT ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจอย่าง Prism Solutions ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆและพัฒนาระบบ It ของคุณให้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่าง Office 365, ระบบ E-mail

Asadawut Taveesiriwet

Comments

comments