ประกาศนียบัตรวิชาชีพซิสโก้(Cisco Career Certifications) คือ IT Certification หรือใบรับรองความสามารถด้านไอทีระดับสากล  ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ (Cisco) เป็นใบรับรองความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Certification ของ Cisco เป็นใบรับรองถึงขีดความสามารถของคนๆ นั้นว่าสามารถทำงานในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และ ใช้งานระบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Cisco ได้เป็นในระดับใด ซึ่งอุปกรณ์ของ Cisco เป็นที่นิยมกันมากในหลายๆ บริษัทล้วนแต่มีผลิตภัณท์ของ Cisco ทำให้ตลาดมีความต้องการบุคคลทืี่มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ของ Cisco ดังนั้นบริษัท Cisco จึงได้จัดทำข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่

 1. ระดับแรกเข้า (entry-level)
 2. ระดับผู้ร่วมงาน (associate) ซึ่ง CCNA เป็นที่นิยมใช้ในการรับคนเข้าทำงาน
 3. ระดับมืออาชีพ (professional)
 4. ระดับผู้เชี่ยวชาญ (expert)
 5. ระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (specialist)
  สายงานระดับแรกเข้าระดับผู้ร่วมงานระดับมืออาชีพระดับผู้เชี่ยวชาญ
  การเปลี่ยนและย้ายเส้นทางข้อมูลCCENTCCNACCNPCCIE Routing & Switching
  การออกแบบเครือข่ายCCENTCCNA / CCDACCDPCCDE
  การรักษาความปลอดภัยCCENTCCNA SecurityCCSPCCIE Security
  ผู้ให้บริการเครือข่ายCCENTCCNACCIPCCIE Service Provider
  เครือข่ายเพื่อการสำรองข้อมูลCCENTCCNACCNPCCIE Storage Networking
  เครือข่ายเสียงCCENTCCNA VoiceCCVPCCIE Voice
  เครือข่ายไร้สายCCENTCCNA WirelessCCWPCCIE Wireless

  CCNA
  Cisco Certified Network Associate (CCNA) ประกาศนียบัตรที่ผู้ที่ได้รับต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายในระดับปฏิบัติงานได้ โดยสามารถติดตั้งและดูแลจัดระบบเครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางได้
  CCNA นี้ไม่มีวิชาบังคับที่ต้องได้รับมาก่อน (Exam Prerequisite) เมื่อสอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งตามข้อกำหนดก็สามารถได้รับประกาศนียบัตรนี้ได้ทันที

  การสอบ CCNA (CCNA200-120) ต้องมีความรู้ ดังนี้
  – มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ network media
  – การ Config router (Switch CISCO) & Wireless LAN เบื้องต้นโดยใช้ Cisco IOS commands
  – การติดตั้ง และคอนฟิกเน็ตเวิร์กบน LAN, WAN
  – มีความรู้และสามารถคอนฟิก routable protocols (IP, IPX, Apple Talk, etc.)
  – สามารถคอนฟิก routing protocols (RIP, IGRP, EIGRP, etc.)
  – ระบบความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์ก
  – การทำงานของ VLAN (Trunk หรือ Tag port และ Access หรือ Untag port)
  – Routing ระหว่าง VLAN
  – การเลือก OSPF router ID
  – OSPF ใน LAN – วิธีการเลือก DR และ BDR และการวิเคราะห์
  – การตรวจสอบ OSPF neighbor แบบ adjacency (full state) และแบบ 2way state
  – อธิบาย LSA type 1, 2, 3, 4 และ 5 พร้อมการเปรียบเทียบ

  สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้ที่จะสอบ CCNA
  1. ข้อสอบเป็นแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้อง มีหลายตัวเลือก
  2. ไม่สามารถย้อนกลับไปตอบข้อก่อนได้
  3. มีเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
  4. มีกระดาษสำหรับทดเลขให้ สำหรับการคำนวณในข้อสอบแล็บ
  5. หากต้องการลงทะเบียนในการสอบ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 2-3 วัน
  6. หากจะสอบใหม่ สามารถลงทะเบียนหลังจากสอบไม่ผ่าน 2สัปดาห์
  7. ข้อสอบมี 55-65 ข้อ ไม่ต้องรีบ ควรอ่านคำถามให้ดีก่อนตอบ

  แน่นอนว่าตัว CCNA นี้มีความสำคัญมากในการทำงานซึ่งใครที่มีใบนี้จะช่วยในการสมัครงานรวมถึงสามารถ อัพเกรดตัวเองหลายๆ คนที่เป็น It Support ก็สามารถพัฒนาตัวเองเป็น IT Manager หรือ Engineer ได้

  หากท่านใดสนใจในการติวเพื่อสอบ CCNA สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ITFastLearning.com

  ตัวอย่างใบประกาศ-CCNa

Asadawut Taveesiriwet

Comments

comments