ประสบการณ์และลูกค้าของเรามีอยู่อย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ องค์กรชั้นนำ ตลอดจนหน่วยงานและกลุ่มทุกธุรกิจทุกระดับชั้น บริษัทฯ ของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อม และประสิทธิภาพในบริการ ที่มุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ของลูกค้าตลอดระยะเวลาแห่งการให้บริการเสมอมานั่นเอง เราสัญญาว่าจะมอบบริการที่ดี เพื่อตอบแทนที่ทุกท่านมอบความไว้วางในสินค้าและบริการจากเราเพื่อร่วม สร้างความคุ้มค่าบนพื้นฐานความพอใจและผลกำไรสูงสุดร่วมกัน

Application Software Sites Reference

 • Implement Trend Micro Anti-Virus System at Traffic and Transportation Department
 • Implement Trend Micro Internet Gateway Security System at Phimai Footwear Co., Ltd.
 • Implement Trend Micro Internet Gateway Security System at T.K.S. Technology Public Company Limited
 • Implement Trend Micro Anti-Virus System at Baldwin Boyle Group (Thailand) Co., Ltd.
 • Implement CA ArcServe : Bright Store Backup Software at Spansion (Thailand) Co., Ltd.
 • Implement, Training and Maintenance Trend Micro Anti-Virus System at Department of Highway
 • Maintenance Contract Trend Micro Anti-Virus System to NEC (Thailand) Co., Ltd.
 • Maintenance Contract Anti-Virus System at The Revenue Department
 • Implement Microsoft Active Directory and MS Exchange at Rachathani Leasing PCL
 • Implement Microsoft SQL at The Ministry of Labor
 • Implement and Maintenance Trend Micro Neat Suite System at The Ministry of Labor
 • Implement Trend Micro Neat Suite System at Alliance Refining Co., Ltd.
 • Implement and Maintenance Trend Micro Network Viruswall at The Revenue Department
 • Implement and Maintenance Trend Micro Neat Suite System at The Revenue Department
 • Implement Trend Micro Office Scan at CAT Telecom PCL
 • Implement and Maintenance Trend Micro Neat Suite System at Bhatara Wood Trading Co., Ltd
 • Implement Trend Micro Office Scan at K-Line Thailand
 • Implement Trend Micro Office Scan at KAO Thailand
 • Implement Trend Micro Internet Gateway Security System at Phimai Footware Co.,Ltd
 • Implement CA ARCserve : Bright Store Backup Software at Canon Thailand Limited
 • Implement CA ARCserve : Bright Store Backup Software at NEC Thailand Co., Ltd

PC, Server and Peripherals Sites Reference

 • Maintenance Contract with On-site Services to cover PC’s under Lemel Brand to Synnex (Thailand) PCL. covering all area in Bangkok, Boundary and 14 Provinces of Upcountry
 • Maintenance Contract PC and Peripherals to CNEX Shop
 • Assembly an Intel PC Server to Synnex
 • Install and Maintenance Public Information Display (PID) to CNEX Shop

Networking Product Sites Reference

 • Implement CISCO Wide Area Network (WAN) at LOREAL (Thailand) Co., Ltd
 • Implement CISCO Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) at Ministry of Education
 • Implement and Maintenance CISCO Network Security at TOSHIBA (Thailand) Co., Ltd
 • Implement AVAYA IP Telephony System at TRUE Connect Co., Ltd
 • Implement CISCO LAN Switches and Network Security at Ministry of Commerce
 • Implement CISCO IP Telephony System at NAM HENG Co., Ltd
 • Implement CISCO IP Telephony System at FOUR SEASON RESORT SAMUI
 • Implement CISCO LAN Switch at PHYATHAI HOSPITAL 1, 2 and 3
 • Implement and Maintenance CISCO Network Security at Kasetsart  University Sriracha
 • Implement CISCO LAN Switch and Wireless LAN System at Thai Airways International Public Company Limited
 • Implement CISCO Network Security at Department of Mineral Resources
 • Implement CISCO Network Security at Tourism Authority of Thailand
 • Implement CISCO Network Security at Siam Kubota Co.,Ltd.
 • Implement and Maintenance CISCO Network Security at T.K.S. SiamPress Co.,Ltd.
 • Implement CISCO Network Security at Electricity Generating Authority of Thailand.
 • Implement CISCO Network Security at LG Factory.
 • Implement and Maintenance CISCO Network Security at Kasetsart University (Bangken).
 • Implement CISCO Network Security at The Saint Mary Hospital.
 • Implement CISCO Network Security at Kumon School.
 • Implement CISCO Network Security at Ministry of Labor.
 • Implement CISCO Network Security at Thai Insurance Public Company Limited.
 • Implement and Maintenance CISCO Unified Communication LAN Switch and IP Contact Center at Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
 • Implement CISCO Unified Communication and LAN Switch at P.S.B. Company Limited
 • Implement and Integrate CISCO Unified Communication Express (UC 500) , LAN Switch and Microsoft CRM at Supercheap Company Limited
 • Implement CISCO Unified Wireless Communication System at Thai Honda Manufacturing Co., Ltd
 • Implement CISCO Wireless LAN System at Friendly Group Logistic Co., Ltd
 • Implement CISCO IP Telephony System at Emerson Hotel Pangnga Province
 • Implement CISCO LAN Switch at MFC Asset Management Public Company
 • Implement CISCO LAN Switch at Rajaphat Lampang University
 • Implement CISCO LAN Switch at EGAT Lumpang Province
 • Implement CISCO Ethernet Switch at The Criminal of Court
 • Implement CISCO LAN Switch and Wide Area Network at Burapha University Sriracha
 • Implement CISCO Wireless LAN System at South-East Asia University
 • Implement CISCO Wireless LAN System at Dole (Thailand) Co., Ltd
 • Implement CISCO Wide Area Network and Voice over IP at Crea telcom Co., Ltd.
 • Implement and Maintenance CISCO Wide Area Network (WAN), LAN Switch and Wireless LAN System at TKS Technology PCL.
 • Implement CISCO Network Security at Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd
 • Implement Local Area Network (LAN) at VALEO (Thailand) Co., Ltd
 • Implement 3COM Unified Wireless Communication at Pratumthani University
 • Implement 3COM LAN Switch at Thonburi University
 • Implement 3COM LAN Switch at Karnjanaburi University