ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ NComputing เพื่อใช้งานร่วมกับ Software SSB ของ รพ. ร่วมถึง การใช้งาน Sharefile บนการ Map drive
ผ่าน Host NComputing หลายๆ ตัว
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

Eak, in 2014 I started to Online Marketing, and life has just gotten better from there.

Facebook  

Comments

comments