ติดตั้งห้องเรียนระบบ Thin Client คุณภาพสูง Ncomputing ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จำนวน 40 เครื่อง

ติดตั้ง-Thin-Clinet-Ncomputing-40-เครื่อง ติดตั้งNocmputing-ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สอนการใช้งานNcomputing

Asadawut Taveesiriwet

Comments

comments