Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Digital Signage นวัตกรรมของวงการโฆษณา

Digital Signage คืออะไร

Digital Signage หรือ ป้ายดิจิตอล โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อแสดง ภาพ วิดีโอ รวมไปถึงสื่อ Interactive ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ช่วยสร้างสีสันให้กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคุณ

READ MORE

IT Innovative for Hospitality Today | Seminar

Samsung And Prism ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ IT Innovative for Hospitality Today

READ MORE

YOUR SHOPPING BAG