หากถามว่าคุณจัดตั้งบริษัท เพื่ออะไร, คำตอบข้อแรกๆเลย ก็คือ เพิ่มความน่าเชื่อถือ, แต่บริษัทหลายๆราย กลับใช้ฟรีอีเมล์ในการติดต่อทางธุรกิจ และมองว่าระบบอีเมลล์เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไร หากคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ ก็แสดงว่าคุณอาจคิดผิดเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ระบบอีเมลล์นั้นเป็นเสมือนนามบัตรใบสำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์องค์กรของคุณ