อย่างที่เราแนะนำไปในคราวที่แล้วเกี่ยวกับ Thin Client ว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร ข้อดีอย่างไร