แน่นอนอยู่แล้ว ทุกคนรู้จัก Microsoft office กันอย่างดี ด้วยโปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่าง Word, Excel, Power Point