ไวรัส Ransomware Windows 10 ระบาด

ตามรายงานของ Cisco security ระบุว่ามีหลายคนที่ได้รับ E-mail จากไมโครซอฟท์ ผ่านทาง E-mail เรื่องการอัพเดทเป็น Windows 10 โดยอาศัยช่องโหว่ทางด้านอีเมลที่ที่จะมีอีเมล์ที่แนบไฟล์ Ransomware ขนาด 734KB  ซึ่ง จริงๆแล้วเป็นสแปมของ