ร่วม 10 ปีมาแล้วที่ Windows Server 2003  ได้มอบพลังที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อขับเคลื่อนบริษัทของคุณซึ่งทาง Microsoft ได้